Integrale duurzaamheid

Duurzame voedselproductie kun je niet laten afhangen van één enkel aspect van duurzaamheid zoals CO2-uitstoot of eerlijke handel. Voor een werkelijk duurzame aanpak moet je naar alle natuurlijke en menselijke productiefactoren kijken. De Duurzaamheidsbloem is ontwikkeld om juist dat te bieden: een integrale aanpak. 

Wetenschappelijk onderzoek aan Wageningen Universiteit (zie rechts) laat zien dat biologische landbouw de beste duurzame prestatie levert wanneer je alle sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid meeneemt. Bepaalde aspecten van duurzaamheid kunnen echter tegenover elkaar staan: bijvoorbeeld het streven naar veilige werkomstandigheden en het streven naar bescherming van zeldzame diersoorten. Daarom is innovatie nodig om toe te werken naar een werkelijk duurzame aanpak.

“De verschillende aspecten van duurzaamheid zijn sterk verbonden. De Duurzaamheidsbloem laat dit op elegante wijze zien. Het heeft ons flink geholpen bij het doorbreken van de anonimiteit tussen boer en burger. Er kan geen sprake zijn van duurzaamheid zonder transparantie.”

​Volkert Engelsman, CEO van Eosta

U bent hier

De WUR, Nederlands meest vooraanstaande landbouwwetenschappelijke instituut, heeft onderzoek gedaan naar de integrale duurzame prestaties van biologische landbouw. De resultaten werden in 2011 gepubliceerd in het raport "Perspectief op duurzaamheid".