Agronomisch advies

Eosta assisteert boeren en telers met verschillende programma's om de productie te verbeteren, in nauwe samenwerking met Soil & More. 

Wij kunnen helpen bij:

Landbouwkundige "best practices"

Hierbij streven we naar een aanpak die aansluit op nauwkeurige, diepgaande observatie van de problemen die in een gewas, de bodem of het ecosysteem aanwezig zijn. De oplossing wordt gekozen op basis van collectieve kennis, in plaats van te grijpen naar symptoombestrijding.

Teelttechnieken

We kunnen adviseren overtechnieken die kunnen worden gebruikt om de groeiontwikkeling van een gewas bovengronds en ondergronds bij te sturen, in overeenstemming met "best practices".

Compostering

De term compost is verwant met het woord (de)compositie, ofwel afbraak en opbouw. Dit werk wordt gedaan door micro-organismen. De afbraak van materiaal is maar het halve proces, bij kwaliteitscompost vindt ook opbouw plaats. Het afgroken materiaal wordt omgezet en opgebouwd tot humus. Hiervoor is een specifieke groep micro-organismen nodig; als deze ontbreken wordt het organisch materiaal niet tot humus omgevormd, maar ontbindt het eenvoudigweg tot een afvalproduct. Compost kan op verschillende manieren op rijpheid worden getest. Als rijpe compost wordt gestapeld, mag de temperatuur niet gaan stijgen. Je kunt de rijpheid o.a. met tuinkerszaadjes testen. 

Bureau- en veldonderzoek

Bureau-onderzoek gaat vooraf aan veldonderzoek. Het opstellen van onderzoeksdoelen, omschrijven van de randvoorwaarden, een literatuurstudie en onderzoeksmethode horen hierbij. Vervogens wordt dit in de veldpraktijk uitgevoerd.

Zaadproductie

Bij de eigen productie, opslag en gebruik van zaadgoed komt veel kijken, niet alleen als het gaat om zaden voor een zadenbank of het in stand houden van bedreigde soorten, maar ook bij commerciele toepassingen.

Opslag en verwerking

We kunnen assisteren bij problemen rond de oogst, het verpakken, opslaan en transporteren van de producten, met als doel om verliezen aan plagen en ziekten te voorkomen, en de houdbaarheid in het schap te verlengen.

Biologische beheersing van plagen en ziekten

Hierbij gaat het om het beheersen van ziekteverwekkers in en boven de grond met milieuvriendelijke middelen voor gewasbescherming, zoals middelen van plantaardige oorsprong en nuttige insecten of micro-organismen.

Bodembeheer

Dit is de kunst om de bodem en de bodemorganismen zodanig te verzorgen dat ze optimaal en duurzaam kunnen functioneren, op zo'n manier dat bodemvruchtbaarheid, de waterhoudende capaciteit en de natuurlijke ziekteonderdrukking bewaard blijven.

U bent hier