HR-beleid

Kernwaarden en 3D-leiderschapsmodel

Onze kernwaarden - Verantwoordelijk, Samen, Authentiek - vormen de fundering van ons HR-beleid. De drie kernwaarden worden in het HR-beleid vertaald naar Deliver - Dance - Differentiate. Kort samengevat, het 3D-model voor zelfleiderschap. Dat is als volgt te omschrijven: een verantwoordelijke prestatie (Deliver) komt voort uit co-creatie en samenwerking (Dance). Maar een effectieve samenwerking (Dance) waarbij het geheel meer is dan de som der delen, begint met het vermogen tot zelfreflectie, het kunnen onderscheiden van het wezenlijke en van het authentieke verhaal van jezelf en de ander (Differentiate).  

Onze kernwaarden zijn verankerd in het DNA van Eosta en zijn leidend in de interactie met onze leveranciers, klanten, consumenten en medewerkers. Samen staan onze kernwaarden garant voor het onderscheidend vermogen van Eosta richting producenten en markt. Bovendien vormen de kernwaardende merkbelofte van Nature & More aan de consument.

Eosta ontstaat op het snijvlak van maatschappelijk idealisme en commercieel realisme, van creativiteit en verzilvering, van de dynamiek van snel schakelen en de stabiliteit van een langetermijnvisie, van individu en team, van persoonlijke ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling.

We doen hier niet zo aan vast voorgeschreven regels. We willen met elkaar de mogelijkheid creëren de kracht van de kernwaarden te ervaren. Dit kunnen en willen we niet opleggen, tenslotte werkt het zo dat morele autoriteit meer mogelijk maakt dan formele autoriteit, enthousiasme meer dan regels en voorbeeld geven meer dan afdwingen.

Waarden worden werkelijkheid als ze voortkomen uit concrete individuele mensen van vlees en bloed. Daarom streven we naar leiderschap en zelfsturend vermogen zo laag mogelijk in de organisatie. Waarde-gedreven leiderschap begint met zelfleiderschap, met vertrouwen in het unieke potentieel van jezelf en de ander, met oog voor het geheel dat groter is dan de som der delen.

Uiteindelijk staat niemand anders aan het roer dan jijzelf. Dat vraagt om bovengemiddelde zelfnavigatie, samenwerking en verantwoordelijkheid. Eostiaan zijn = sturen op de 3D’s van Deliver - Dance - Differentiate. Eostianen navigeren niet alleen op de lichten van passerende schepen, maar ook op die van de sterren.

U bent hier

"Wat ik doe? Ik bestudeer mijn hele leven lang de choreografie achter de magie der menselijke ontmoeting."
Peter Senge, auteur van het boek The Fifth Discipline