Eerlijke handel

Eerlijke handel biedt boeren en telers betere prijzen en handelsvoorwaarden. Dit geeft hen de gelegenheid om hun leefomstandigheden te verbeteren en plannen voor de toekomst te maken. Fair trade geeft bovendien consumenten de mogelijkheid om via de dagelijkse boodschappen iets te doen aan de armoede in de wereld. Nature & More werkt samen met enkele gecertificeerde fair trade producenten en Fair Trade USA.

Nature & More heeft naast USA fair trade ook het "One cent for the future" project, waarmee geld wordt gespaard voor sociale, culturele en educatieve projecten bij telers in ontwikkelingslanden. Twee voorbeelden vind je hier.

Voor vele landen en producten bestaan geen fair trade criteria. De Duurzaamheidsbloem waarborgt dat er toch naar deze aspecten wordt gekeken. Eerlijke handel valt onder de dimensie "economische duurzaamheid", die in de grafische weergave van de bloem wordt gesymboliseerd door het woord "solidariteit".

U bent hier