Missie en kernwaarden

Missie

Eosta wil een bijdrage leveren aan gezonde voeding, een beter milieu en sociale verantwoordelijkheid.

In drie woorden samengevat: Gezond, Biologisch, Eerlijk.

Eosta geeft de groente- en fruitteler een gezicht en maakt de inspanningen van de teler voor de maatschappij zichtbaar via het "trace & tell" merk Nature & More. Op deze manier stelt Eosta de consument in staat een goed geïnformeerde inkoopbeslissing te nemen, tegen een prijs die recht doet aan gezondheid, milieu en samenleving.

De kernwaarden Verantwoordelijk, Samen, Authentiek zijn verankerd in het DNA en het concurrerend vermogen van de onderneming, het merk en het team.

Onze kernwaarden ...

... zijn verankerd in het DNA van Eosta en zijn leidend in de interactie met onze leveranciers, klanten, consumenten en medewerkers. De kernwaarden VerantwoordelijkSamen en Authentiek vertalen zich naar onze kerncompetenties DeliverDance en Differentiate. Immers, een verantwoordelijke prestatie (Deliver) komt voort uit samenwerking en co-creatie (Dance). Een effectieve samenwerking (1 + 1 = 3) begint met het vermogen tot zelfreflectie en het kunnen onderscheiden van het wezenlijke en authentieke verhaal van de ander (Differentiate).

Samen staan onze kernwaarden garant voor het onderscheidend vermogen van Eosta richting producenten en markt. Ze vormen bovendien de merkbelofte van Nature & More aan de consument. En ten slotte vormen ze ook de fundering van ons HR-beleid en 3D-leiderschapsbeleid: Deliver – Dance – Differentiate.

Ketenregie

Eosta ziet zich als regisseur van de productie- en handelsketen met biologische en fairtrade expertise. Eosta voert deze regie uit naam van een wereldwijde telersgroep en in nauwe samenwerking met een breed gespreide klantenkring. De ketenregie omvat:

  • teeltbegeleiding (o.a. in samenwerking met dochterbedrijf Soil & More)
  • financieringsbemiddeling
  • (klein-) verpakking
  • product- en verpakkingsinnovaties
  • logistiek
  • marketing
  • distributie

 

Strategie

Eosta kiest voor een decentrale handelsstrategie, middels een geografisch netwerk van logistieke en/of commerciële centra, gepaard aan een centrale aansturing van de productontwikkeling, innovatie & meerwaardebeleid onder Nature & More, handelsstromen, marketing, logistiek, financiering, controlling, administratie, IT en HR.

U bent hier

"Menselijkheid en zakelijkheid wegen bij Eosta even zwaar. Niet alleen denken maar ook doen, niet alleen voelen maar ook presteren. Eosta werd in 1990 opgericht en wordt iedere dag opnieuw tot leven gebracht door alle teamgenoten die iedere dag weer opnieuw inhoud geven aan het beste van twee werelden: maatschappelijk idealisme en commercieel realisme. Ofwel: Where ecology meets economy."

- Volkert Engelsman, oprichter en algemeen directeur