Werken bij Eosta

We vragen om professionaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Maar energie en plezier in het werk zijn net zo belangrijk. De menselijke maat staat voor ons centraal: we hebben oog voor elkaars unieke potentieel, kunnen omgaan met elkaars imperfecties, teneinde gezamenlijk een prestatie neer te zetten die we kunnen verantwoorden naar mens, bedrijf en samenleving.

 

Kernwaarden

Lees alles over onze kernwaarden- en HR-beleid HIER


Een inspirationele boodschap van de directie

Eosta is een gepassioneerde club mensen die vooral zichzelf zijn en alleen maar verantwoording wensen af te leggen aan het eigen hart. Een club die durft te kiezen voor én maatschappelijk idealisme én commercieel realisme, voor wat belangrijk is en niet alleen dringend. Een club die zich onderscheidt met authenticiteit, saamhorigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Niets is actueler: natuurlijke bronnen worden schaarser, de wereld vraagt om gezondheid, ecologische verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Maatschappelijke kosten mogen niet langer worden afgewenteld op toekomstige generaties ten gunste van korte-termijnwinst. Kinderen verwachten dat van ons. De mentaliteitsverandering die daarvoor nodig is vindt vooral plaats tussen onze oren. Met Einstein gesproken: de huidige problemen lossen we niet op met het bewustzijn waar ze uit voortgekomen zijn. We willen de verandering zijn die we in de wereld willen zien.

De nieuwe waarde-gedreven economie is nog nat achter de oren. In de waan van de dag fietsen we er snel aan voorbij dat die bij ons zelf begint. Bij onze producten, bij de manier waarop we de keten en vooral onszelf regisseren. Producten met een uniek verhaal, traceerbaar en transparant, zodat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een gezonde, ecologische en faire wereld.

Het onderscheidend vermogen van Nature & More begint bij onszelf, met ieders eigen unieke verhaal, met ons vermogen open en transparant met elkaar om te gaan, zodat we een prestatie neer kunnen zetten die we kunnen verantwoorden naar mens en natuur.

We voeren producten met een missie en een hart. Nature & More kunnen we alleen verkopen als we het zijn. Ieders visie, creativiteit en ondernemerschap is gevraagd. Verantwoordelijkheid durven nemen, initiatief nemen, dialoog en complementariteit zoeken, co-creëren, eerst de ander begrijpen voordat jezelf begrepen wilt worden, om kunnen gaan met elkaars imperfecties, niet blijven hangen in elkaars allergie, vertrouwen hebben in jezelf, worden wie je bent. Nature & More verkopen we niet, Nature & More  zíjn we: authentiek, samen, verantwoordelijk.


Wees de verandering die je in de wereld wil zien. Waar een wil is, is een omweg. Trek de stoute schoenen aan, laat de wondertjes ontstaan die ons groot gemaakt hebben, die ons team dat "gouwe randje" geven, die maken dat we meer in de markt voor elkaar krijgen dan we soms misschien verdienen.

U bent hier

Arbeidsvoorwaarden

Wat heeft Eosta je allemaal te bieden en wat vragen we van je? Klik hier om ons Menu voor Vitaliteit te downloaden en bekijken.

Medewerkers over Eosta
 

Eostianen werken vanuit het hart en dat is voelbaar. "Het is moeilijk te omschrijven, maar het is meer het gevoel dat ik me binnen twee weken al zo thuis voelde bij Eosta", aldus Tamara van Schaik, management assistente bij Eosta sinds 2009.
 

Eosta doet een groot beroep op zelfleiderschap zo laag mogelijk in de organisatie. Sander Dijkslag, verantwoordelijk voor de fruit-inkoop sinds 2005: "Ik krijg een hoop ruimte om mijn eigen gezichtspunten op mijn werk los te laten. Als ik het idee heb dat we een product kunnen gaan ontwikkelen, dan ik krijg ik daar de ruimte en het vertrouwen voor."